Bibliothèque numérique

Culturethèque, votre bibliothèque numérique

Catalogue

Nouveautés

Nouveautés par catégorie

Accueil

Accueil

Επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης

από τη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Η Βιβλιοθήκη Octave Merlier προχωρά στη δεύτερη φάση της σταδιακής επαναλειτουργίας ανοίγοντας στο κοινό με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και ΜΟΝΟ για την κυκλοφορία υλικού (δανεισμός και επιστροφή) και παράλληλα συνεχίζεται η υπηρεσία του δανεισμού «Κατόπιν παραγγελίας» .

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:

Τρίτη με Παρασκευή  από τις 10.00 έως 17.00
Σάββατο από τις 9.00 έως τις 14.00

Για κρατήσεις και δανεισμό «Κατόπιν παραγγελίας»:

 • Κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης
  www.mediatheque.gr και αν εμφανιστεί το υλικό που επιθυμείτε, ελέγξτε πρώτα αν είναι διαθέσιμο.
 • Όταν είναι έτοιμη η λίστα σας, στείλτε την με email στο mediatheque@ifg.gr ή πάρτε μας τηλέφωνο στο 210 33 98 650.
 • Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα του υλικού και για την ημέρα παραλαβής του.
 • Η παραλαβή των κρατήσεων θα γίνεται προς το παρόν στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Για πρόσβαση στη αίθουσας της βιβλιοθήκης

 • Θα επιτρέπεται η προσέλευση 10 μόνο αναγνώστες ταυτόχρονα, έχοντας την ή τις κάρτες μέλους.
 • Δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση των μη-μελών στην είσοδο της βιβλιοθήκης.

Τι μπορώ να δανειστώ;

 • Για το διάστημα που θα λειτουργεί ο δανεισμός «κατόπιν παραγγελίας», και το άνοιγμα της βιβλιοθήκης με περιορισμένο ωράριο, ο αριθμός των τεκμηρίων και η διάρκεια του δανεισμού θα διπλασιαστεί: 10 βιβλία, 4 CD & 8 DVD για 6 εβδομάδες.
 • Τα βιβλία διατίθενται άμεσα προς κράτηση και δανεισμό, εφόσον έχουν περάσει 7 μέρες από την ημερομηνία επιστροφής.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού από άλλον αναγνώστη, χωρίς την μεσολάβηση του ασφαλούς χρόνου καραντίνας του υλικού

Οδηγίες για το κοινό

 • Παρακαλούμε τα μέλη μας:

-       να κάνουν κρατήσεις από τον κατάλογο, για την γρήγορη εξυπηρέτησή τους.

-       να μην επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη εάν υπάρχει οποιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης.

-       να τηρούν τις μεταξύ τους αποστάσεις (2 μέτρα) κατά την αναμονή τους στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

-       να χρησιμοποιούν απολυμαντικό χεριών κατά την είσοδο και την έξοδό τους και να φοράνε μάσκα σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους

 Tο Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας συμμορφώνεται  πλήρως με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και παίρνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο ούτε η δική σας υγεία, ούτε η υγεία των άλλων!

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά !

Η ομάδα της Βιβλιοθήκης

----------------------------

Réouverture au public de la médiathèque

le mardi 8 septembre 2020

Réouverture au public de la médiathèque Octave Merlier

le mardi 8 septembre 2020

La médiathèque Octave Merlier passe à la deuxième phase de sa réouverture progressive au public avec des heures d'ouverture limitées et UNIQUEMENT pour la circulation des documents (emprunts et retours) tout en continuant d’assurer le service de prêt " Sur commande ".

Horaires d’ouverture au public:

De mardi à vendredi, de 10h00 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 14h00

Réservations et prêts « sur commandes »

 • Faite une recherche bibliographique en ligne  sur le catalogue de la médiathèque  www.mediatheque.gr et si le document recherché apparaît, contrôlez d’abord sa disponibilité.
 • Lorsque votre liste est prête, envoyez-la par mél à mediatheque@ifg.gr ou téléphonez au  210 33 98 650.
 • Nous vous ferons savoir ensuite par mél si les documents commandés sont disponibles et à partir de quel jour vous pourrez venir les chercher
 • La réception des documents se fera à l’entrée de la médiathèque.

Accès à la salle de lecture

 • L’entrée ne sera autorisée qu’à 10 personnes à la fois et sur présentation de la ou des cartes de lecteurs.
 • L’entrée ne sera permise qu’aux abonnés de la médiathèque.

Que puis-je emprunter ?

 • Pendant la durée de fonctionnement des prêts « sur commande » et l’ouverture de la médiathèque à horaire limité, le nombre de documents et la durée de l’emprunt seront doublés : 10 livres, 4 CD, 8 DVD pour 6 semaines.
 •  Les livres seront immédiatement disponibles à la réservation et l’emprunt, si 7 jours se sont écoulés depuis la date de retour.
 •  L'utilisation des documents par un autre lecteur n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité avant la fin de la période de quarantaine de 7 jours.

Consignes pour le public

Nous prions nos lecteurs :

 • de faire autant que possible leurs réservations au préalable sur le catalogue de façon à réduire le temps passé en salle.
 • de ne pas venir à la médiathèque s’ils présentent des symptômes liés au virus.
 • d’observer la distance de deux mètres entre eux lors de l’attente à l’entrée de la médiathèque
 • d’utiliser du gel désinfectant pour les mains à l’entrée et à la sortie de la salle de lecture et de porter un masque pendant toute la durée de leur visite.

 L'Institut français de Grèce se conforme pleinement aux instructions et recommandations de l’Organisation Hellénique de la Santé Publique et nous vous informons que nous appliquons toutes les mesures sanitaires nécessaires et prenons les précautions indispensables afin de ne mettre en danger ni votre propre santé ni la santé des autres!

Nous vous attendons avec grand plaisir !

L’équipe de la médiathèque

Inscrivez-vous sur Culturethèque !

La médiathèque est fermée mais vous pouvez vous connecter sur Culturethèque :

Qu’est-ce que Culturethèque ?

Culturethèque, c’est votre médiathèque numérique en ligne.

Culturethèque, c’est une foule de livres, romans, essais, bandes dessinées, journaux, magazines, albums, concerts, conférences, cours en ligne, jeux (plus ou moins sérieux), vidéos… pour tous les âges et pour tous les goûts !

Culturethèque, c’est la plateforme des ressources numériques en français du réseau culturel français à l’étranger.

Elle est accessible par ordinateur, tablette ou smartphone.

Rejoignez une communauté de plus de 150 000 utilisateurs et retrouvez plus de
70 000 documents, 20 000 albums de musique et 93 pays
sur une seule et unique plateforme.

Et en Grèce ?

Culturethèque vient compléter l’offre des médiathèques françaises en Grèce.

La plateforme est accessible à toute personne inscrite à l’une des bibliothèques du réseau culturel français en Grèce.

Pas encore membre du réseau ? Inscrivez-vous en ligne sur Culturethèque dès maintenant et bénéficiez gratuitement d’un accès illimité aux ressources numériques pendant 3 semaines !

À la fin de cette période et pendant tout le temps de fermeture de la médiathèque, il vous sera possible de prolonger ce service en nous écrivant à culturetheque@ifa.gr 

Βιβλιοθήκη του Σπουδαστή :
σύντροφός σας στην εκμάθηση των γαλλικών

H Βιβλιοθήκη του Σπουδαστή σας προτείνει μια μεγάλη επιλογή τίτλων ανάλογα με το επίπεδό σας στα γαλλικά: μυθιστορήματα, δοκίμια, κόμικς, DVD και CD αλλά και παιδαγωγικά βοηθήματα όπως γραμματικές, μεθόδους εκμάθησης...

Κάνοντας κλικ στη «Βιβλιοθήκη του Σπουδαστή», θα βρείτε 4 λίστες με υλικό που αντιστοιχεί στα επίπεδα A1, A2, B1 και Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Η κάθε λίστα περιέχει επίσης μια επιλογή για τα παιδιά.

Λίστα A1
Λίστα A2
Λίστα B1
Λίστα B2

Όλο το υλικό βρίσκεται στη διάθεσή σας στη Βιβλιοθήκη Octave Merlier.

----------------------------------------------

Bibliothèque de l’Apprenant :
un accompagnement à l’apprentissage du français


La Bibliothèque de l’Apprenant vous propose une large sélection de documents adaptés à votre niveau de connaissance du français : romans, essais, bd, DVD, CD... mais aussi des documents pédagogiques, grammaires, manuels d'apprentissage...

En cliquant sur « La Bibliothèque de l'Apprenant », vous aurez accès à quatre listes de documents correspondant aux niveaux A1, A2, B1, B2 du Cadre européen de référence pour les langues.
Chaque sélection comprend également des ouvrages pour la jeunesse.

Liste A1
Liste A2
Liste B1
Liste B2

Tous les titres signalés sont disponibles à la médiathèque Octave Merlier, dont vous pouvez consulter le catalogue complet en cliquant ici.

Malvoyant
Thème par défaut

Horaires / Ωράριο

Επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης

από τη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Η Βιβλιοθήκη Octave Merlier προχωρά στη δεύτερη φάση της σταδιακής επαναλειτουργίας ανοίγοντας στο κοινό με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και ΜΟΝΟ για την κυκλοφορία υλικού (δανεισμός και επιστροφή) και παράλληλα συνεχίζεται η υπηρεσία του δανεισμού «Κατόπιν παραγγελίας» .
------------

Réouverture au public de la médiathèque 

le mardi 8 septembre 2020

La médiathèque Octave Merlier passe à la deuxième phase de sa réouverture progressive au public avec des heures d'ouverture limitées et UNIQUEMENT pour la circulation des documents (emprunts et retours) tout en continuant d’assurer le service de prêt "Sur commande".

-----------

Horaires / Ωράριο

Δευτέρα / lundi κλειστά / fermé
Τρίτη / mardi 10h00-17h00
Τετάρτη / mercredi 10h00-17h00
Πέμπτη / jeudi  10h00-17h00
Παρασκευή / vendredi 10h00-17h00
Σάββατο / samedi

9h00-14h00

 Tο Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας συμμορφώνεται  πλήρως με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και παίρνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο ούτε η δική σας υγεία, ούτε η υγεία των άλλων!

 L'Institut français de Grèce se conforme pleinement aux instructions et recommandations de l’Organisation Hellénique de la Santé Publique et nous vous informons que nous appliquons toutes les mesures sanitaires nécessaires et prenons les précautions indispensables afin de ne mettre en danger ni votre propre santé ni la santé des autres!

Contact

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / MEDIATHEQUE OCTAVE MERLIER

Σίνα 31, 10680 Αθήνα
τηλ: +30 210 3398 650,
fax:
+30 210 3646 873,

email: 
mediatheque@ifa.gr

Sina 31 - 10680 Athènes - Grèce
tél: +30 210 3398 650,
fax: +30 210 3646 873,
mél : mediatheque@ifa.gr